برنامه‌ی کامل بیست‌ودومین فستیوال آنتی‌راسیست (ضد نژادپرستی) آتن

۲۸، ۲۹ و ۳۰ ماه ژوئن – پارک گودی «… تقسیم کنیم ستارگان را برای آنان که می‌آیند… » -پابلو نرودا بیست‌ودومین فستیوال آنتی‌راسیست برنامه‌ای سه روزه است که طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ ژوئن در پارک گودی برگزار می‌شود. در این برنامه ما…