برنامه بیست و چهارمین جشنواره ضد نژادپرستی آتن

بیست و چهارمین جشنواره ضد نژادپرستی آتن 7، 8، 9 جولای، بیشه ویکو، گالاتسی. [دستورالعمل های دسترسی] ما برای بیست و چهارمین جشنواره ضد نژادپرستی آتن آماده ایم: “حصارها پهنای جهان ما را تنگ می کنند!” هزاران پناهجو در سال های اخیر قربانی عقب راندن…

برنامه‌ی کامل بیست‌ودومین فستیوال آنتی‌راسیست (ضد نژادپرستی) آتن

۲۸، ۲۹ و ۳۰ ماه ژوئن – پارک گودی «… تقسیم کنیم ستارگان را برای آنان که می‌آیند… » -پابلو نرودا بیست‌ودومین فستیوال آنتی‌راسیست برنامه‌ای سه روزه است که طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ ژوئن در پارک گودی برگزار می‌شود. در این برنامه ما…