بیستمین جشن واره همبستگی با مهاجرین و ضد تعصب گرایی

20ο-new-banner_810_450
Μοιράσου το!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

بیستمین جشن واره همبستگی با مهاجرین و ضد تعصب گرایی جمعه ۳۰ ماه جون و ۱ و ۲ ماه جولای هرروز از ساعت ۷ بعد از ظهر مکان: گودی (نزدیک مترو کاتی خاکی) همراه با موسیقی و آشبزی افغانی و ایرانی، موسیقی و غذاهایی مختلف از دها کشور دیگر به حمایت و همراه هی آنعده از مردم بومی یونان که به حمایت از مهاجرین همیشه با ما بوده و خواهد بود. بر گزارکننده گان اتحادیه های مهاجرین ، سازمان های ضد تعصب گرایی یونان

https://www.facebook.com/events/447341268959800

Μοιράσου το!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *